ستونها و ستونچه ها و گلویی

11 ژانویه 2020

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و گلویی

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و گلویی در امامزاده حسن کنج گلویی ها به صورت آویز طراحی و اجرا شده و گلویی به صورت […]