گچ بری

28 دسامبر 2019

مقرنس چهار قطاره

طراحی و اجرای مقرنس چهار قطاره جهت سرستون های گرد و آویزهای خوشه ای اتمام آن را به نمایش خواهم گذاشت
11 ژانویه 2020

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و گلویی

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و گلویی در امامزاده حسن کنج گلویی ها به صورت آویز طراحی و اجرا شده و گلویی به صورت […]
17 ژانویه 2020

مقرنس آویز خوشه ای

مقرنس آویز خوشه ای در ۴ قطار که ابتدا در قطار اول با دو پرک شروع شده و در قطار دوم که تخت چهار لنگه بسیار […]