پروژه های اجرایی

تزئینات زیر گنبد امامزاده علی (ع) سیرجان


این طراحی که از 6 قطار مقرنس تشکیل شده است که قطار ششم آن طاسه به رسمی بندی در شمسه به پایان رسیده است و تزئینات بالای پنجره ها نیز با رسمی بندی شکل گرفته است.


بیشتر ببینید

تزئینات فضای زیر گنبد امامزاده احمد (ع) سیرجان


این طراحی به صورت چفت دار در 6 قطار در زمینه ی دایره انجام شد و با رسمی بندی به شمسه ختم شده است. l


بیشتر ببینید

محراب مسجد شهرک ولایت در استان کرمان


این طراحی در دور تا دور کتیبه های خطی از آیات کلام الله مجید و در میانه که از قوس کلیل شکل گرفته است در پشت بغلهای قوس کلیل که گلهای اسلیمی به صورت برجسته گچبری شده و بعد از آن قوس های 7،2،5 که به صورت offset شده و بین آنها به صورت خط بنایی و در انتها مقرنس در 4 قطار به شمسه منتهی شد.


بیشتر ببینید

فضای زیر گنبد امامزاده عبدالله (ع) زرند


این طراحی که در زمینه 12 ضلعی می باشد که ابتدا با رسمی بندی زمینه را کوچکتر و در میانه از 5 قطار مقرنس که زیبایی خاصی را به آن داده است که به صورت چفت دار انجام شده و در انتها با رسمی بندی به شمسه ختم شده است.


بیشتر ببینید

گنبد امامزاده احمد (ع) زرند کرمان


نمای نزدیک از فضای زیر گنبد امامزاده احمد (ع) زرند کرمان


بیشتر ببینید

تزئینات محراب حرم مطهر شاه چراغ


این طراحی به صورت رسمی بندی در 5 قطار به انجام رسید.


بیشتر ببینید

اجرای رسمی بندی فضای زیر گنبد امامزاده احمد(ع) طرنگ شهرستان بافت


این طراحی در سوسنی ها ی بالای پنجره ها به صورت مقرنس در 6 قطار انجام شد


بیشتر ببینید

فضای زیر گنبد امامزاده محمد(ع) کاظم آباد سیرجان


این طراحی به صورت رسمی بندی در زمینه 8 ضلعی می باشد که سوسنی های آن را مقرنس آویز به خود اختصاص داده و در زمینه وسط نیز به صورت رسمی بندی به انجام رسید و در دامنه گنبد گلویی مقرنس در 3 قطار به صورت نور مخفی می باشد.


بیشتر ببینید

تزئینات یزدی بندی در مقبره شهیدان گمنام دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان


این طراحی در 4 ورودی مقبره شهیدان گمنام که در زمینه عقب رفتگی 4 سوره قرآن که با قل شروع می شوند به صورت برجسته گچبری شده اند و در دو طرف آن اسلیمی ها به صورت فرورفتگی می باشند


بیشتر ببینید

یزدی بندی فضای زیر گنبد کافی شاپ در مجموعه گردشگری پالیز هفت باغ علوی کرمان


این طراحی که درطاسه بین یزدی بندی اسلیمی ها به صورت تو خالی می باشند و زمینه میانی با مقرنس چفت دار در 4 قطار به صورت آویز می باشند .


بیشتر ببینید

تزئینات فضای داخلی حسینیه ی خانوک استان کرمان


این طراحی به صورت رسمی پشت به پشت در دامنه کار می باشد.


بیشتر ببینید

امام زاده تاج آباد زرندبیشتر ببینید

مسجد امام علی هفت باغبیشتر ببینید

گنبد امامزاده حسن نی ریزبیشتر ببینید