حرم مطهر شاه چراغ

امامزاده احمد (ع) زرند کرمان
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
امامزاده محمد(ع) کاظم آباد سیرجان
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

تزئینات محراب حرم مطهر شاه چراغ که این طراحی به صورت رسمی بندی در 5 قطار به انجام رسید.

سقف زمینه ای از صحن امام خمینی(ره) شاهچراغ شیراز که در بالای محراب آن قرار دارد و به صورت یزدی بندی می باشد که در زمینه مربع شکل وسطی آن نمای جلوی دریچه های کولر به صورت گره های تو خالی و در انتها با مقرنس به زمینه نورپرداز که در زیر لوستر می باشد منتهی می شود

تزئینات زمینه هایی از صحن امام خمینی (ره) شاهچراغ شیراز که در ابتدا با گلویی مقرنس در 2 قطار به صورت چفت دار و در میانه از گره ..... به صورت الماس تراش و در زمینه وسط به صورت یزدی بندی و در پیشانی کار گلویی مقرنس به صورت چفت دار که در 4 قطار در زیر کتیبه ها به انجام رسید.

قالب ها از جنس فایبر گلاس در 4 قطار مقرنس به صورت چفت دار جهت اجرای گلویی زیر کتیبه ها.

گلویی مقرنس در 3 قطار به صورت چفت دار در صحن امام خمینی (ره) حرم شاهچراغ شیراز.

بخشی از زمینه ی مفصل که بین صحن قدیم و صحن جدید که به صورت یزدی بندی انجام شد.

ساخت مستر گچی جهت آماده سازی قالبگیری (قالب معکوس) برای بخشی از زمینه ها