مسجد امام علی هفت باغ

حسینیه ی خانوک استان کرمان
۲۳ تیر ۱۳۹۸
کافی شاپ در مجموعه گردشگری پالیز هفت باغ علوی کرمان
۲۵ خرداد ۱۳۹۸