مقبره شهیدان گمنام دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان

کافی شاپ در مجموعه گردشگری پالیز هفت باغ علوی کرمان
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
امامزاده احمد (ع) زرند کرمان
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

تزئینات یزدی بندی در 4 قطار در مقبره شهید حمید ادیبی وشهیدان گمنام دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان

این طراحی در 4 ورودی مقبره شهیدان گمنام که در زمینه عقب رفتگی 4 سوره قرآن که با قل شروع می شوند به صورت برجسته گچبری شده اند و در دو طرف آن اسلیمی ها به صورت فرورفتگی می باشند

نمای دیگر از 4 ورودی مقبره