کافی شاپ در مجموعه گردشگری پالیز هفت باغ علوی کرمان

مسجد امام علی هفت باغ
۱ تیر ۱۳۹۸
مقبره شهیدان گمنام دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

یزدی بندی فضای زیر گنبد کافی شاپ در مجموعه گردشگری پالیز هفت باغ علوی کرمان که درطاسه بین یزدی بندی اسلیمی ها به صورت تو خالی می باشند و زمینه میانی با مقرنس چفت دار در 4 قطار به صورت آویز می باشند .

تصویری از اجرای 3 قطار یزدی بندی