اخبار

28 دسامبر 2019

مقرنس چهار قطاره

طراحی و اجرای مقرنس چهار قطاره جهت سرستون های گرد و آویزهای خوشه ای اتمام آن را به نمایش خواهم گذاشت
11 ژانویه 2020

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و گلویی

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و گلویی در امامزاده حسن کنج گلویی ها به صورت آویز طراحی و اجرا شده و گلویی به صورت […]
17 ژانویه 2020

مقرنس آویز خوشه ای

مقرنس آویز خوشه ای در ۴ قطار که ابتدا در قطار اول با دو پرک شروع شده و در قطار دوم که تخت چهار لنگه بسیار […]
26 ژانویه 2020

اجرای ستونها و ستونچه ها

طراحی و اجرای ستونها و ستونچه ها و نور مخفی در ضلع داخلی ستونهای اصلی و گلویی مقرنس در دو قطار که در توضیحی به شرح […]
14 فوریه 2020

مقرنس – ستون و ستونچه ها و پیچها و سرستون های آویزه دار

در اینجا ستونهای اصلی که محیط دور آنها شش متر و سی سانتیمتر می باشد بایستی با ایده ها و اجرائیات ظریف زیبایی را به یک […]
24 فوریه 2020

محل نسب آویزهای خوشه‌ای

سلام محل نصب آویزهای خوشه‌ای که گفته بودم رو در مقرنس‌های بین دو قوس افست شده در طبقه همکف درواقع بین ستون‌های هشت ضلعی را که قوس‌ها به خود اختصاص داده‌اند […]